Psykofyysinen fysioterapia

Olen perehtynyt psykofyysieseen fysioterapiaan osana fysioterapian opintojani. Syventävien opintojen lopputyässä tutkin kehon ja mielen yhteyttä- kehonkuvaa (ruumiinkuvaa). 

Keho yleensä reagoi ahdistukseen tai strsessiin ennen kuin mieli ehtii toimia.  Keho myös muistaa asioita, mitä mieli pitää piilossa. Psykofyysisessä fysioterapiassa pyritään löytämään kehon ja mielen yhteys uudestaan. 

Harjoitteina  käytetään:  hengitys- ja kehotietoisuusharjoituksia sekä rentous- ja vuorovaikutusharjoituksia. 

Lisäksi käytän työssäni hierontaa osana terapiaa, kehon kokonaisvaltaiseen rentoutumiseen pyrkien. Lisäksi TRE- stressin purkuliikkeitä, Vagushermon toimintaa aktivoivia harjoitteita ja Rosen terapian taustalla olevia psykofyysisiä periaatteita.

Kyseisistä harjoitteista hyötyvät ne henkilöt, joilla on

  • oman kehon hahmottamisongelmia

  • traumaattisista stressiraktioista fyysisiä oireita 

  • stressioireita

  • unettomuutta

  • jännittyneisyyttä tai uupumusta 

  • pitkittyneitä kiputiloja 

  • masennusta

  • syömishäiriöitä

  • paniikkioireita

 

 

 

 

 

Fysioterapeutti

 

Kaisa Maria Peltoniemi

Valvira: Rekisteröintinumero:

60001353220

Referenssit:
LSHP - Nuorisopsykiatrian klinikka - palveluntuottajana, psykofyysinen fysioterapia.