Koulutus-, opetus- ja konsultointi tarjontaamme
OnlineOpe_logo.JPG

OnlineOPE- palvelu eri koulutusasteille- pyydä tarjous palvelusta, jolloin sovitaan (etä)opetuksen sisällöstä ja laajuudesta.  
Tutustu!

Palvelun voi varta verkosta sovitusti. 
 
 

Screenshot_20220503-183333_CC Express.jpg
 • SEKSUAALISUUTEEN JA SEKSUAALITERVEYTEEN LIITTYVÄT KOULUTUS- PAKETIT

  • Seksuaaliterveyden perusteet (seksuaalisuus, sukupuolisuus ja seksuaalioikeudet)

  • Nuorten turvataidot

  • Seksuaalisuuden kehitys

  • Ikääntyvän seksuaalisuus

  • Erityisryhmien seksuaalisuus

  • Keho ja seksuaalisuus

 • SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO - KOULUTUS TEEMAT ja KOKONAISUUDET

  • Ergonomia – potilassiirtojen ergonomia kortti- koulutukset (auktorisoitu kouluttaja)

  • Kuntoutus ja toimintakyvyn arviointi ja -tukeminen

  • Moniammatillinen yhteistyö

  • Psykologia-osaamista sosiaali- ja terveysalalle

  • Laatu – ja omavalvonta

Screenshot_20220503-183847_CC Express.jpg
 • henkilöarviointipalveut

 • ammatilliset osaamiskartoitukset

 • Työyhteiön osaamiskartta- kartoitukset

 • Uravalmennus 

 • Pedagoginen suunnittelu (PBL- osaamista)

 • opetussuunnitelmasta toimintaan-  konsultaatiot

 • projektityöskentely

"Koulutuspalveluiden aihepiirit liittyvät eri asiakasryhmien  toimintakyvyn tukemiseen ja kuntouttavaan toimintaan,  seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden  kohtaamiseen yksilötasolla tai työelämän haasteisiin liittyen. 

 

Kuulioilleni haluan kokemuksia ja oivalluksia näistä inhimillisen elämän osa-alueista. Tavoitteenani on tyytyväinen kuulija - laadukkaasti suunnitellut, juuri kuulijan tarpeisiin räätälöidyt sisällöt ja toimintatavat ovat minulle tärkeitä asioita!"